Postgraduate

Omdat nieuwe stromingen in de homeopathie niet onderwezen worden op bestaande opleidingen hebben Alex Leupen en Maurice Grégoire het initiatief genomen een Postgraduate te organiseren waarin deze stromingen bestudeerd en toegepast kunnen worden.

Waarom de nieuwe stromingen?
Hahnemann probeerde zijn hele leven  de homeopathie te ontwikkelen en te verbeteren. Wij moeten in zijn geest doorgaan.

De laatste jaren hebben we de Delusions en de Sensations van Sankaran gezien, het Periodiek Systeem en de Systematiek van het Plantenrijk van Jan Scholten, en hebben we ook de Plantensystematiek van Michal Yakir gezien die nu door evolueert naar systematiek in het Dierenrijk.

Deze systemen zijn al een kwart eeuw in ontwikkeling en homeopaten uit de hele wereld passen deze toe. Deels zijn het hypothesen, maar door er mee te werken en te toetsen kunnen we ze valideren.

Hoe ziet de Postgraduate er uit?
De opleiding bestaat uit twee jaar met drie blokken van twee dagen, een vrijdag en een zaterdag. Alex Leupen is hoofddocent, andere docenten zijn Annette Sneevliet en Pieter Kuiper.

Aan het eind ontvang je een diploma, uitgegeven door de School voor Homeopathie.

Docenten

Page-4-Image-2

Annette Sneevliet

Page-3-Image-1

Alex Leupen

Lesprogramma

30 juni en 1 juli 2017Alex Leupen
8 en 9 september 2017Alex Leupen
10 en 11 november 2017Annette Sneevliet
Locatie:Fonteinkerk
Robert Kochstraat 4
3817 JM, Amersfoort
Tijden:10.00 tot 17.00 uur
Kosten:

 

€ 90,- per lesdag

Accreditatie:

NVKH en VNT

 

Na afloop van deze Post Graduate kun je:

Verschillende strategieën toepassen om tot de keuze van het best passende homeopatisch middel te komen
Homeopatische middelen voorschrijven die met de bekende analyse- en repertorisatietechnieken moeilijk of niet te vinden zijn
Beschikken over verdiepte en verbrede kennis van de Materia Medica
Anamnesevaardigheden inzetten om tot groepsanalyse te komen
Werken met homeopatische repertorisatiesoftware om tot groepsanalyse te komen
Aansluiten bij internationale ontwikkelingen